vědecky podložené informace o prevenci a přirozené léčbě

PREVENCE ZÁNĚTU jsou lékařem vedené stránky

s cílem pomoci proti zánětům, 

ale i ke zlepšení imunity a psychiky

změnou životního stylu a stravy

"Jedním z největších úspěchů lékaře je umět navést pacienta k pochopení, že za většinu onemocnění může náš životní styl, a tedy že ty nejsilnější léky jsou přímo v nás." 

MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D. 

O mě

MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.  

"Zánětlivá aktivace těla, udržovaná stylem života, je společným pojítkem mnoha onemocnění. Pokud tedy neodstraníme tuto skrytou příčinu, léčba se stává jen odstraňováním následků a nikdy nepovede k trvalému uzdravení se."